Biblioteka


Bibliotekos darbo valandos

I–IV

8.00–16.30

V

8.00–15.30

(pietų pertrauka 12.10–12.40)


Teikiamos paslaugos

 • Išduodama skaitytojams reikalinga literatūra;
 • Mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais;
 • Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams;
 • Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas;
 • Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos;
 • Rūpinamasi kraštotyrinės medžiagos apie gimnaziją rinkimu ir sklaida;
 • Konsultuojama apie įvairius informacijos šaltinius ir paieškos būdus;
 • Teikiamos spausdinimo paslaugos;
 • Bibliotekoje įdiegta MOBIS programa, sukurtas elektroninis bibliotekos spaudinių katalogas. Numatoma įdiegti automatizuotą skaitytojų aptarnavimo sistemą;
 • Skaitytojams įrengtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga;
 • Veikia pedagoginė – metodinė skaitykla.

Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės

Gimnazijos bibliotekos fondas yra gimnazijos turtas ir juo naudotis gali visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai.

Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.

Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas.

Knygos nebus išduodamos, jeigu dar negrąžintos jau paimtos.

Skaitytojas privalo:

 • Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius bei kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
 • Neardyti tvarkos atviruose fonduose;
 • Grąžinti knygas nustatytu laiku;
 • Neišsinešti spaudinių iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
 • Už pamestus arba nepataisomai sugadintus spaudinius, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;
 • Pabaigęs gimnaziją arba dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

Skaitytojas turi teisę:

 • Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
 • Lankytis bibliotekos rengiamose parodose ir kt. renginiuose;
 • Gauti informaciją iš visų esamų informacijos šaltinių.

Bibliotekoje nevalgykite ir negerkite, tai galite padaryti gimnazijos valgykloje.

Dirbti reikia tyliai – juk aplinkui mokomasi. Skaitykite mėgaudamiesi – tai iš tiesų didelis MALONUMAS!


Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės

Bendroji dalis

Bibliotekos kompiuteriais gali naudotis visi mokyklos darbuotojai ir moksleiviai, mokantys dirbti šia technika.

Darbo vieta skirta informacijos paieškai Internete, darbui su esamomis programomis.

Naudojimasis kompiuteriu ir Internetu yra nemokamas.

Lankytojų aptarnavimo tvarka

Galima iš anksto užsisakyti darbo vietą pageidaujamu laiku.

Dirbti kompiuteriu galima tik leidus bibliotekininkei.

Lankytojų teisės ir pareigos

 • Naudotis kompiuteryje įdiegtomis programomis;
 • Surastą informaciją ir paruoštus dokumentus lankytojas gali persikopijuoti į savo atsineštą diskelį;
 • Baigę darbą uždaryti visas programas, bet kompiuterio neišjungti;
 • Pastebėję nesklandumus privalo skubiai informuoti bibliotekininką;
 • Laikytis Interneto etikos ir šių taisyklių.

Lankytojams draudžiama

 • Bibliotekoje dirbti su paltais ir striukėmis;
 • Dirbti prie kompiuterio keliems asmenims;
 • Naudotis kompiuteriais kitais tikslais, t.y. naudotis pokalbių kambariais, naršyti pornografiją, smurtą ir kitas blogybes propaguojančius puslapius;
 • Žaisti kompiuterinius žaidimus;
 • Naudoti kompaktinius diskus arba diskelius, kurie nepatikrinti antivirusinėmis programomis;
 • Gadinti kompiuterį (ardyti procesoriaus dėžę, monitorių, klaviatūrą, pelę);
 • Diegti naują programinę įrangą;
 • Savavališkai keisti darbo vietą, triukšmauti, trukdyti kitiems dirbantiesiems.

Bibliotekininko teisės ir pareigos

 • Padėti orientuotis nuolat kintančioje elektroninės informacijos erdvėje;
 • Iškilus neaiškumas teikti konsultacijas;
 • Lankytojams nusižengusiems taisyklėms taikyti nustatytas nuobaudas.

Nuobaudos už taisyklių pažeidimus

Pažeidus pirmą kartą – įspėjimas, pastaba;

Pažeidus antrą kartą – atimama teisė naudotis kompiuteriu vieną mėnesį;

Pažeidus trečią kartą – teisė naudotis kompiuteriu atimama visiems mokslo metams;

Už ypač grubius pažeidimus teisė naudotis kompiuteriu gali būti atimta visam laikui;

Už sugadintą inventorių materialiai atsako sugadinęs asmuo.


Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas

5 kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas

6 kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas

7 kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas

8 kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas

I kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas

II kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas

III kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas (informacija ruošiama)

IV kl. privalomų ir rekomenduojamų kūrinių sąrašas


Aprūpinimo vadovėliais tvarka

Informacija apie 2023 metais įsigytus bendrojo ugdymo dalykų ir TB DP ir MYP programų vadovėlius

Informacija apie 2022 metais įsigytus bendrojo ugdymo dalykų ir TB DP ir MYP programų vadovėlius

Informacija apie 2021 metais įsigytus bendrojo ugdymo dalykų ir TB DP ir MYP programų vadovėlius

Informacija apie 2020 metais įsigytus bendrojo ugdymo dalykų ir TB DP ir MYP programų vadovėlius


Elektroninių šaltinių sąrašas (spausti čia)


Skaitmeniniai vadovėliai ir mokymo priemonės:


Mykolo Romerio universiteto elektroniniai mokslinės informacijos ištekliai:

MRU eBooks elektroninių knygų duomenų bazė

MRU leidžiamų mokslo žurnalų tinklalapis


Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos