Mokyklos istorija


 • 1991 m. gegužės 2 d. Alytaus dekanato kunigai, Alytaus miesto vidurinių mokyklų tikybos mokytojai ir direktoriai bei Alytaus miesto tarybos nuolatinės kultūros ir švietimo komisijos nariai nutarė, kad mieste reikia įkurti katalikiškąją pradžios mokyklą.
 • 1991 m. spalio 3 d. Alytaus dekano kun. Juozo Gražulio ir Alytaus 9-osios vidurinės mokyklos direktoriaus Kęstučio Miliausko iniciatyva Alytaus miesto taryba nusprendė įkurti katalikiškąją pradžios mokyklą Vidzgirio mikrorajone statomoje pradinėje mokykloje.
 • 1992 m. gegužės 8 d. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC palaimino katalikiškosios pradžios mokyklos kertinį akmenį.
 • 1996 m. balandžio 18 d. Alytaus miesto taryba nusprendė nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. steigti katalikiškosios dvasios vidurinę mokyklą statomose mokyklos patalpose ir pavadinti ją Alytaus katalikiškąją vidurine mokykla.
 • 1996 m. rugsėjo 2 d. miesto bendruomenė susirinko į mokyklos atidarymo ir palaiminimo iškilmes. Mokyklą palaimino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis. Mokyklos duris pravėrė 1–6 klasių mokiniai.
 • 1996 metais dirbo 19 mokytojų, mokėsi 281 mokinys.
 • 1998 m. balandžio 23 d. Alytaus miesto tarybos sprendimu 3-iojo šaukimo tarybos posėdyje Alytaus katalikiškoji vidurinė mokykla nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. pavadinta Alytaus šv. Benedikto vidurine mokykla.
 • 2000 m. vasario 15 d. Alytaus miesto taryba ir Vilkaviškio vyskupijos kurija pasirašė Alytaus šv. Benedikto vidurinės mokyklos dviejų steigėjų sutartį.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 978 Alytaus šv. Benedikto mokykloje nuo rugsėjo 1 d. leidžiama įvesti profilinį mokymą.
 • 2006 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo viešąją įstaiga Alytaus šv. Benedikto gimnazija.
 • 2019 metais buvo pateiktas prašymas dėl TB DP ir MYP programų akreditavimo.
 • 2021 metų vasario mėnesį akredituota TB Diplomo programa, o tų pačių metų liepos mėnesį ir MYP.
 • Nuo 2021 metų rugsėjo 1 dienos gimnazija vykdo 5 programas: 3 nacionalines (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo) ir 2 tarptautines (DP ir MYP).


 • 1996 metais mokyklos plotas buvo 2300 m², šiuo metu – 10934 m².


 • 2003–2016 metais gimnaziją baigė 855 abiturientai.
 • Didžiausia abiturientų laida išėjo 2011 metais (87 abiturientai).
 • Per 2004–2016 metus gimnazijoje suskaičiuota 41 šimtukininkas.
 • 2022 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokosi 774 mokiniai, dirba 80 pedagoginių darbuotojų.

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos