Neformalus ugdymas


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka.pdf

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos neformalaus ugdymo tvarkaraštis


Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

2023–2024 m. m. 

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Užsiėmimo laikas: 
savaitės diena, valanda

Vieta

Būrelio vadovo vardas, pavardė

1.

„Raiškusis žodis“

Trečiadienis 11.35–12.10 val.

1a klasė

Aurelija Šeduikienė

2.

„Skaitmeniniai išminčiai“

Penktadienis 11.25–12.00 val.

1b klasė

Dalia Paleckienė

3.

Sukim, sukim galveles

Trečiadienis 13.05–13.50 val.

2a klasė

Lina Žuvininkienė

4.

Matematikos treniruotės

Trečiadieni 13.05–13.50 val.

2b klasė

Jolita Svirinavičienė

5.

„Dainuojame linksmai“

Antradienis 13.05–13.50 val.

Choreografijos salė

Asta Dabušinskienė

6.

„Mąstytojų klubas“

Ketvirtadienis 13.05–13.50 val.

3a

Simona Ežerskienė

7.

„Drąsūs, stiprūs ir sveiki“

Ketvirtadienis 13.05–13.50 val.
14.00–14.45 val.

Sporto salė

Vaida Neifaltė

8.

Floristikos studija

Ketvirtadienis 13.05–13.50 val.

4b klasė

Justina Krisiulevičiūtė

9.

„Tyrinėjimai – raktas į pasaulio pažinimą“

Antradienis 13.05–13.50 val.
Penktadienis 13.05–13.50 val.

Gamtos mokslų kabinetas

Laima Nastaravičienė

10.

Molio studija

Antradienis 14.00–14.45 val.
Ketvirtadienis 14.00–14.45 val.

Pusrūsis

Laimutė Radzevičienė

11.

Frankofonų klubas

Trečiadienis 15.00–15.45 val.

Pr-4

Raimonda Striaušienė

12.

Bažnytinis choras

Trečiadienis 14.00–14.45 val.
14.55–15.40 val.

Muzikos kab.

Loreta Mockuvienė

13.

Jaunimo organizacija Ateitininkai

Ketvirtadienis 13.05–14.35 val.

Istorijos kab.

Nijolė Prieskienienė

14.

Jaunųjų matematikų 5–6 kl.

Ketvirtadienis 14.00–14.45 val.

M-4

Laima Grigūnienė

15.

Jaunųjų matematikų 7–8 kl.

Antradienis 14.00–14.45 val.

M-2

Angelė Jonienė

16.

Programavimas ir algoritmavimas

Trečiadienis 14.50–15.35 val.

Inf.-3

Daiva Žvinakevičienė

17.

Jaunųjų žurnalistų

Antradienis 14.00–14.45 val.
Trečiadienis 14.00–14.45 val.

L-3

Ilona Šulinskė

18.

Šaulių

Trečiadienis 15.00–15.45

PR-3/ Šaulių namai

Aivaras Janulis

19.

Pažink save

Antradienis 14.00–14.45 val.

L-4

Reda Savulionienė

20.

Plaukimo

Antradienis 15.00–15.45 val.
Penktadienis 14.00–14.45 val.

Baseinas

Jolanta Tartenienė

21.

Kito link

Ketvirtadienis 14.00–14.45 val.

Tikybos kab.

Virginija Ptašnykienė

22.

Debatų klubas anglų kalba I–II kl.

Pirmadienis 15.00–15.45 val.

Pr-2

Violeta Šurskienė

23.

DofE

Ketvirtadienis 13.00–14.00 val.

Treniruoklių salė

Jolanta Tartenienė

24.

Jaunųjų matematikų I–II

Antradienis 14.45–15.30 val.

M-1

Aušra Paškonytė

25.

Šaulių

Trečiadienis 15.45–16.30 val.

Pr-3/ Šaulių namai

Aivaras Janulis

26.

Futbolo

Trečiadienis 17.00–17.45 val.

Sporto salė / stadionas

Vygandas Jezukevičius

27.

Tinklinio I–II kl.

Trečiadienis 15.00–15.45 val.

Sporto salė

Rytis Jakučionis

28.

Šachmatai

Pirmadienis 15.00–15.45 val.
Penktadienis 15.00–15.45 val.

Skaitykla


Valdas Kamandulis

29.

Jaunių choras

Antradienį 14.00-14.45 val.

Muzikos kab.

Loreta Mockuvienė

30.

Savęs pažinimas

Pirmadienį 15.30–17.00 val.

L-4

Vaida Urbonienė

31.

Debatų klubas anglų kalba III–IV kl.

Ketvirtadienis 15.00–15.45 val.

Pr-2

Violeta Šurskienė

32.

Tradicinis vertybių puoselėtojų sambūris Spindulys

Trečiadienis 15.00–15.45 val.
Ketvirtadienis 15.00–15.45 val.

Aktų salė

Irena Leščinskienė

33.

Jaunųjų matematikų III–IV kl.

Antradienis 14.50–15.35

M-3

Jolanta Pacevičienė

34.

Krepšinio

Penktadienis 17.00–17.45 val.

Sporto salė

Vygandas Jezukevičius

35.

Tinklinio I–IV kl.

Trečiadienis 15.45–16.30 val.

Sporto salė

Rytis Jakučionis

36.

Smiginio

Ketvirtadienis 14.00–14.45 val.

Smiginio salė

Vidas Rekešius

37.

Verslumo klubas

Pirmadienis 16.00–16.45 val.
Antradienis 15.00–15.45 val.

Pr-3/Pr-1

Modestas Raudonis

38.  Žalioji chemija Trečiadienis 14.55–16.25 val. Chemijos kab. Erika Makauskienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Leščinskienė

 

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos