Psichologas


Psichologės Vaida Urbonienė ir Kamilė Garbauskė


Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, jų sprendimas, konsultuojant vaiką, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais bei juos konsultuojant. Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Būtina išankstinė registracija. Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu arba per el. dienyną „TAMO“. Konkretų susitikimo laiką suderinsime individualiai.

Psichologė Kamilė Garbauskė

Dirba su 7–12 klasių mokiniais.

Darbo laikas: 

Pirmadienis 7:30–12:00 val. ;
Trečiadienis 7:30–12:00 val.,
Ketvirtadienis 12:30–17:00 val.

Registracija galima per el. dienyną „TAMO“ arba el. paštu: kamile.garbauske@benediktogimnazija.lt

Psichologė Vaida Urbonienė

Dirba su 1–6 klasių mokiniais.


Pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Rekomenduoja Vaiko gerovės komisija.
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • Susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • Nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • Susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • Nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • Susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • Abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • Išgyvena liūdesį ar nerimą;
 • Gedi dėl netekties;
 • Liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • Nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • Nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • Nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • Nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • Nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • Nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • Tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • Pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • Vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • Vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais ir kt.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • Nori nustatyti mokinio nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant mokiniui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • Nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones;
 • Nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • Nori paskatinti mokinio mokymosi motyvaciją;
 • Susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą, prievartą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, smurto atvejai ir pan.

Psichologinės konsultacijos – galimybė siekti geresnės gyvenimo kokybės

Sėkmingai psichologinei pagalbai reikalingas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas: išsami informacija (apie vaiko raidą, šeimos aplinką, gyvenimo įvykius, pomėgius, dominuojančias emocines būsenas, galias ir sunkumus) bei atsižvelgimas į rekomendacijas. Kuo vaikas mažesnis, tuo daugiau reikšmės įveikiant sunkumus turi pokyčiai artimiausioje aplinkoje.

Psichologo ir kliento santykiai grindžiami pagarba, atvirumu, pasitikėjimu, konfidencialumu. Psichologinės paslaugos teikiamos laikantis psichologo etikos reikalavimų.


Psichologinė pagalba telefonu (skambučiai nemokami):

Jaunimo linija

Telefonas: +370 800 28888
Darbo laikas: Visą parą
Pagalbą teikia savanoriai

Vaikų linija

Telefonas: 116111
Darbo laikas: 11.00 – 21.00 val.
Pagalbą teikia savanoriai

Vilties linija

Telefonas: 116123
Darbo laikas: Visą parą

Tėvų linija

Telefonas: +370 611 22612
Darbo laikas: 17.00 – 21.00 val. darbo dienomis

Įstaigos, teikiančios psichologinę pagalbą Alytaus mieste

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pulko g. 1, tel. +370 315 75507 (psichologinė pagalba nemokama)

Psichikos sveikatos centras Alytaus miesto  poliklinikoje
Naujoji g. 48, registratūros tel. +370 315 36603

Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
Naujoji g. 48, registratūros tel. +370 315 71412

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos