Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos:

  • Gimnazijos lauko durys užrakinamos 8.05 val., atrakinamos tik pertraukų metu;
  • Į mokyklą įleidžiami tik gimnazijos mokiniai be lydinčių asmenų (tėvų, globėjų, rūpintojų) ir dėvintys uniformą;
  • Tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik iš anksto užsiregistravę tel. +370 315 74 919, arba el. paštu kg@benediktas.alytus.lm.lt.